the great organization Yarsanyan Iran zamin

۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

پاسخی به مقاله برزو احمدی در سایت یارسان (www.yarsan.com ) تحت عنوان : جایگاه دوره ی سیدبراکه... و حضرت "  برزویه  "  ظهور کرد :
سناریوی تیم " احمدیه " برای جعل و انحراف اندیشه ومتون آیین پاک یاری ...
 و تلاش خائنانه و غیر اخلاقی برای تشکیل شورای رهبری کاذب یارسان با محوریت
 " حضرت برزویه " ... !!!؟؟؟
........................
.................................
جعل و منحرف کردن تاریخ و اصول و ارکان حقیقی یک آیین و اندیشه همواره در طول تاریخ بشریت اقدامی خیانتکارانه و مذبوحانه و پست و دور از شرافت انسانی در حق صاحبان حقیقی آن تفکر و فلسفه و طالبین آن بوده است . که اینان  با بهم ریختن افکار عمومی جامعه مزبور و آلودگی آن ، به افکار پلید و غیر انسانی خویش ، با به راه انداختن یک جنگ روانی بی پایه و اصول ...  سعی در رسیدن به اهداف ناشایست و منافقانه خود برای مدتی ( هر چند کوتاه ) داشته اند . چون که همواره حقیقت و راستی ... و تفکر پاک و انسانی ، با نورانیت و روشنایی کامل و تام همچون آفتاب ، از زیر خروارها خروار ابرآلوده به سیاهی و دود کوته نظران و نابخردان ، برآمده و روشنی راه رهروان راستین حقیقت گردیده است .
و اما این بار تیم چند نفره  " احمدیه " رسواتر از گذشته ، با سوء استفاده از فضای حجب و حیای مردم یارسان ، گستاخانه اصول و ارکان و مقدسات پاک آیین یاری از زمان سلطان سهاک تا دوره حیدری را به میل خویش و بر اساس افکار پوچ  و غیراخلاقی به سخره گرفته اند ... این تیم " شبه یارسانی " که دفتر از آنان به :
هنت گروی خلق دین سسی
میان منیشان هامرنگ و کزی
و دین بنیام مواچان دزی
..............
هنت گروی خلق شکاکا
میان منیشان هامرنگ پاکا
هرگز نمگنان او شون کاکا
.................
 یاد می کند ، بدون آگاهی از تمام دفاتر یارسان و مطالعه دقیق و خالصانه و درک و فهم اسرار یاری و شناخت و معرفت خاندان های یارسانی و پیشوایان آیین یاری براساس اصل " دونادون " و تجلی و با غرض ورزی و کینه توزی آشکار ... اقدام به انتشار مقاله ای در سایت " خارستان " با نام نامبارک "  حضرت برزویه احمدیه  "  نموده اند که جز دروغ و کذب و تمسخر لهجه و زبان مردم یارسان  و سفسطه و افکار من درآوردی و آلوده به مکاتب مصرف گذشته کمونیستی و ... بیان خاطرات و برخوردهای خودخواهانه و مغرورانه ی آن حضرت نامحترم ( در حریم کردستان عراق ) ، و سوق دادن اصول و ارکان چند صد ساله یاری به طرف یک جنبش سیاسی موافق میل جناب برزویه( در نوشته های پیشین ایشان )  ... موردی را عاید خواننده و مخاطب نمینماید ...
اما آنچه که ما را بر آن داشت تا پاسخی به این اهانت ها و توهین های مکرر این تیم داشته باشیم تنها حس مسئولیت و وظیفه ی آیینی و فرهنگی ما بوده است و همچنین  آگاه نمودن افکار عمومی جامعه یارسان در برخورد با این موج مسموم  تیم نفاق و هرز ... برای ضربه زدن به اتحاد مردم یارسان بوده و هست .
و اما پاسخی به حضرت برزویه :
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید...

روایت است که جمعی در بیتی از اشعار حافظ
 ( کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز...)
 که اشتباها دوگانه نوشته بودند به توافق نرسیدند و به حافظ نامه نوشتند که
 کشتی نشستگان صحیح است یا کشتی شکستگان؟
او درجواب این بیت معروف را فرستاد:
... بعضی شکسته داند بعضی  شکسته خواند

از آن جمع فقط ملا عبداله تبریزی معروف به " شیخ مگس " نگرفت و نفهمید
 به حضور رفت و سؤال را از حافظ پرسید!
 حافظ فرمود:

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولا نگه ُتست
 عِرض خود میبری و زحمت ما میداری

باری:
بعدها  در عصر شاه صفوی شیخ مگس با دلی پر کینه از حافظ به خدمت شاه رفت واز او خواست که آرامگاه حافظ ( به بهانه هایی نادرست و نامعقول ) را ویران کنند!

شاه هم این سماجت شیخ مگس را نمی توانست نادیده بگیرد. او که بنیاد پادشاهیش را بر تشیع نهاده بود، اعتراضات روحانی شیعی سرشناسی چون شیخ مگس را نمی توانست ناشنیده بگیرد.

لذا هر دو توافق نمودند که تفعلی از حافظ بگیرند بعد اقدام کنند  و این بیت آمد:
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ / که گرچه غرق گناهست میرود به بهشت
شیخ مگس قانع نشد وگفت دوباره تفعل بگیرید واین بیت آمد :
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولا نگه ُتست / عِرض خود میبری و زحمت ما میداری

 ......................
امیدوارم که شکاکان به خود آیند آیین یاری را با ترازوی خود ساخته نسنجند؟
اگر خودتان هستید !؟، از پیله تنگ و تاریک بافته شده به دست خود برون آئید ! و پروانه شوید ! چشمهای عادت کرده به تاریکیتان را بشوئید ! در عالم هستی بالی بزنید ! و تنوع و تکثر بی پایان دنیای رنگارنگ را در ابعاد مختلف آن به عنوان فلسفه هستی درک کنید ! در آن غوطه ور شده ! آنرا ترازوی سنجش عالم وجود قرار دهید ! و متوجه باشید که یک محقق قبل از اینکه مصرف کنندۀ فکر دیگران باشد خود متفکر است و
"سخنی نمی گوید که معنایش نداند."
آری از تکبر جز فرعون نزاید .
......................
دکتر کرمی _ 22/10/2011
........................................................

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر